T. 0513-840 745 - info@agramedia.nl

+1 123-456-7890

INFO@DOMAIN.COM

(placeholder)

Gericht opkopen van agrariërs die willen stoppen

donderdag 27 februari 2020

Het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor de gerichte opkoop van veehouderijen. Waarom is deze maatregel genomen?Om de stikstofdepositie op de...

Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?

dinsdag 25 februari 2020

Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? Het effect van financiële prikkels en gedragsfactoren op de investeringsbereidheid van agrariërs 
Er...

Vos heeft buik vol van rattengif

dinsdag 25 februari 2020

Vos heeft buik vol van rattengif
Nog steeds veel rattengif in wilde vogels en zoogdierenRattengif komt onbedoeld ook voor in veel wilde vogels en...

De huiskat aan de lijn?

dinsdag 25 februari 2020

De huiskat aan de lijn?

Naar schatting worden er in Nederland elk jaar 140 miljoen diersoorten, zoals vogels en kleine zoogdieren, gedood...

Woudagemaal opnieuw onder stoom

dinsdag 25 februari 2020

Woudagemaal opnieuw onder stoom
We zetten vandaag, maandag 24 februari, het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te...

LTO: Overheid moet Mesdag onderzoek serieus nemen

dinsdag 25 februari 2020

LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen

20 februari presenteerde Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO de bevindingen van het onderzoek...

RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheer

dinsdag 25 februari 2020

RVO, 71,2 miljoen naar agrarisch natuur en landschapsbeheerVerschillende landbouwers en andere eigenaren van landbouwgrond hebben samen € 71,2 miljoen...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer

dinsdag 25 februari 2020

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer
Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto,...

Grootte van melkveebedrijf heeft geen invloed op welzijn kalveren

dinsdag 25 februari 2020

Grootte van melkveebedrijf heeft geen invloed op welzijn kalverenKalveren op grote bedrijven zijn niet beter of slechter af dan kalveren op kleinschalige...

Zeewier kan prima dienen als duurzame voedselbron

dinsdag 25 februari 2020

Zeewier kan prima dienen als duurzame voedselbronWageningse en Indonesische wetenschappers en bedrijven onderzoeken de mogelijkheden voor zeewierteelt....

Agrarisch Nieuws