Winnaars bekend JongerenEvent Water & Klimaat

14-02-20

Leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe zijn door de noordelijke waterschappen en provincies gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen voor het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering op het gebied van water. Op 13 februari 2020 presenteerden zij hun ideeën in de EnergyBarn op de Zernike Campus.

Waterschap Noorderzijlvest is samen met provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Hunze en Aa’s de opdrachtgever. Noorderzijlvest vindt het belangrijk om te laten zien dat goed waterbeheer cruciaal is in ons land om ons aan te kunnen passen aan de klimaatwijzigingen.


Winnaars

Montessori Lyceum - idee Raadhuisplein Haren

Leerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen hadden volgens de jury bestaande uit bestuurders het beste plan en dat ging over het Raadhuisplein in Haren. Volgens de leerlingen staat dit plein op de 12e plek van lelijkste pleinen, dus reden genoeg om daar iets aan te gaan doen. De jury prees de totaalaanpak van de leerlingen; aan jong en oud was gedacht en zowel hittestress als wateroverlast werden aangepakt met buffertegels, zonnepanelen, een fontein en veel groen. Als voorzitter van deze jury reikte Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, de prijs uit aan de leerlingen.

Roelof van Echten College - idee Fietstunnel Hoogeveen

Maar er was ook nog een vakjury, bestaande uit onder andere de jeugdbestuurders van de waterschappen en gemeenteambtenaren, en die keek vooral naar de praktische haalbaarheid en de mate van innovatie van de plannen. Zij kwamen met een andere winnaar: het plan voor het aanpassen van een fietstunnel in Hoogeveen, door leerlingen van het Roelof van Echten College in diezelfde stad. Deze leerlingen bedachten een systeem om het overtollige water in de fietstunnel af te voeren en op te slaan, zodat het hergebruikt kan worden door een nabijgelegen tuincentrum.

Ideeënboek Klimaatadaptatie

Ideenboek klimaatadaptatie - Groningen Drenthe

Een selectie van de uitgewerkte plannen van de leerlingen is gebundeld in een boek en overhandigd aan de bestuurders. Zoals de jeugdbestuurders van de waterschappen het, namens de jongeren, zo mooi formuleren in het voorwoord: "In dit Ideeënboek Klimaatadaptatie laten we zien welke oplossingen de leerlingen hebben bedacht. De innovatieve en inspirerende ideeën bieden wellicht handvatten bij het klimaatadaptief inrichten of aanpassen van de omgeving. We hopen dan ook dat u het af en toe eens inkijkt en deelt met collega’s als er over deze thema’s wordt gesproken."

Bron Noorderzijlvest