Maatregelenpakket wolvenoverleg Drenthe ter voorkoming wolvenschade

14-02-20

Maatregelenpakket wolvenoverleg Drenthe ter voorkoming wolvenschade

Op verzoek van de provincie Drenthe is afgelopen maanden gewerkt aan een advies over de maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. De werkgroep heeft een serie aanbevelingen gedaan, waarbij de focus van het advies is gericht op het realiseren van preventieve maatregelen. Concreet betekent dat het aanleggen van wolf-werende rasters, die zodanig zijn uitgevoerd dat ze binnen de verschillende manieren van schapenhouderij toepasbaar zijn. Ook adviseert de werkgroep om een gebiedscommissie in te stellen en daarbij te zorgen voor een afvaardiging die nauw verbonden is met de praktijk van de schapenhouderij. De commissie vraagt de provincie financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de adviezen. 


De provincie gaat met de adviespunten aan de slag. Bijvoorbeeld met de terugkerende oproep uit de schapensector om een snellere afhandeling van de DNA-onderzoeken bij een aanval op schapen. De provincie wil dit nogmaals aankaarten bij BIJ12. Ook worden een aantal aandachtspunten van de werkgroep onderzocht, zoals mogelijkheid om wolven van een zender of chip te voorzien en het effect van een gevestigde wolf op de ecologie in Drenthe.


Noodsets

Om nu al schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren, heeft de provincie een aantal noodsets beschikbaar met wolf-werende hekwerken. Schapenhouders met dieren in een gebied waar een aanval is geweest, kunnen hierover contact opnemen met de provincie.


Gesprek

Schapenhouders hebben hun zorgen geuit over het toenemende aantal doodgebeten schapen in Drenthe. Wanneer er duidelijkheid is over hoe het advies van de werkgroep zal worden uitgevoerd, zal de provincie een bijeenkomst organiseren om de schapenhouders bij te praten over preventieve maatregelen en wat de provincie voor hen kan betekenen. In afstemming met de werkgroep wordt op korte termijn een afspraak gepland.


Zie voor meer informatie inclusief een overzicht van de deelnemers aan werkgroep Wolf de site van de provincie Drenthe.


bron: Provincie Drenthe,