Grootte van melkveebedrijf heeft geen invloed op welzijn kalveren

25-02-20

Grootte van melkveebedrijf heeft geen invloed op welzijn kalveren

Kalveren op grote bedrijven zijn niet beter of slechter af dan kalveren op kleinschalige bedrijven. Dat concludeert John Barry. Hij onderzocht het welzijn van kalveren op 50 Ierse melkveebedrijven en ontwikkelde een protocol om dit te beoordelen en te verbeteren. Het protocol is gericht op het Ierse seizoensgebonden kalveren, maar kan met een paar kleine aanpassingen ook internationaal worden toegepast om het welzijn te monitoren en te verbeteren. Barry promoveerde op dinsdag 11 februari aan de Wageningen Universiteit. 


Een van de factoren die veel invloed heeft op het welzijn van de kalveren is het voeren net na de geboorte. De eerste melk, de biest, is belangrijk om het kalf afweercellen mee te geven. Op de veel bedrijven is het gebruikelijk om biest van de koeien te mengen en dan aan kalveren te voeren. Barry ontdekte dat kalveren die gemengde biest kregen minder IgG, een belangrijk antilichaam, in hun bloed hadden dan kalveren die biest van een enkele koe kregen. Maar in alle gevallen kregen de onderzochte kalveren genoeg antilichamen binnen. Hygiëne bleek een ander punt voor verbetering. 


Om het welzijn van kalveren te beoordelen onderzocht Barry ook hoeveel ruimte de dieren hadden in een groep in relatie tot het sterftepercentage. De grootte van de kudde bleek geen invloed te hebben op deze factor. De kalveren hadden gemiddeld 2 keer zoveel ruimte als het wettelijk minimum van 1,5 vierkante meter. Het gedrag van de kalveren werd niet beïnvloed door de hoeveel ruimte ze hadden.


bron: Resource - Wageningen UR