Farmers Defence Force: Alle remmen los!

14-02-20


14 feb 2020

Bericht

Farmers Defence Force: Alle remmen los!

Farmers Defence Force heeft 19 februari geprikt voor een nieuw boerenprotest. In een verklaring laten zij het volgende weten: 'Keihard is er gewerkt. Door jullie, strijders. Honderden kilometers hebben jullie gereden voor de landelijke demonstraties. Vele uren hebben jullie besteed aan de regionale acties, aan de flashmobs, aan het oplossen van stormschade bij burgers én aan een prachtig eresaluut met 60 trekkers voor de konijnenhouder en zijn gezin die zwaar getroffen werden door een dierenextremist. Wat een pracht gebaar. Jullie zijn het hart van de natie.'

De oorsprong van FDF: wij zijn er voor elkaar! 

'Keihard is er ook door ons gewerkt om invulling te geven aan de wensen van de politiek. We moesten toch met één stem komen als landbouw? Dus hebben we het Landbouw Collectief opgericht. We kwamen als collectief - nog geen vier weken later – met een oplossing voor Nederland. We werkten drie opties uit: over veevoer, beweiden, en bemesten. Zonder krimp de vaart vooruit.'

Keihard gewerkt voor oplossingen voor de stikstofimpasse

'Keihard is er door jullie ingezet op oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen voor Nederland.  In samenwerking met het Kabinet. Dachten we. En wat kregen we daar voor terug?  Onze uitgestoken hand werd door Rutte III keihard geweigerd. En beantwoord met spoedwetjes, met overleg in achterkamertjes, met een Kamerbrief die geen vertrouwen wekt!  Met daarin een zak met geld om iedere boer de mond te snoeren en de burgers  zand in de ogen te strooien. NIET om samen met het Landbouw Collectief de drie opties uit te voeren en financieren. Nee, dit Kabinet grijpt terug op hun eerste voornemen: om de helft van de boeren en hun vee op te ruimen. Voert de invloed van D’66 in dit Kabinet weer de boventoon? Worden er weer dure en berekenende politieke spelletjes gespeeld? Ten koste van de boeren? Ten koste van de burgers?'

Boerenbedrijven worden weggeveegd en gemeenschapsgeld verspild 

“Het plan van het collectief trekt in jaar één al drie keer meer stikstof op de kant dan het Kabinet, en in jaar twee wel zes keer meer. En dat zonder dure krimp!” Aldus een tweet van Aalt Dijkhuizen.  Maar Rutte III wil geen oplossing voor het stikstofprobleem: zij wil boeren opruimen.   Dat de maatregelen die dit Kabinet voorstelt nauwelijks een positief effect zullen hebben op het verminderen van de stikstofdepositie op N2000 gebieden, blijft onderbelicht. Maar dát is de realiteit: veel gemeenschapsgeld verspillen en veel boerenbedrijven wegvegen, om ruimte voor de zware industrie te creëren  en het volbouwen van het open landschap te bereiken. Want dáár gaat het gros van de ingenomen stikstofrechten heen. Schiphol, Tata, de Amercentrale (– die al een mooi dealtje deed: met Groen Links-Grashoff nota bene!!!) enz. staan al likkebaardend te wachten.  

MAAR DAT LATEN WIJ NIET GEBEUREN!!!  

'Onze families, onze bedrijven, onze grond en ons vee laten wij niet opruimen met dubieuze cijfers en rapporten. En daar baseert dit Kabinet zich wél op: op de luchtkastelen van het RIVM.  En het stopt niet met deze grote opruiming: al dat geld vliegt de sector uit. De boeren, die al jaren sluitpost zijn bij het verdelen van de marges in de keten, krijgen met nog hogere kosten en prijzen te maken. Evenals de burgers.  En vrijwillig? Zodra jou land in de opruimzone ligt, trekt de bank zich terug en zit je klem!' 

'Dit Kabinet en deze Kamer moeten wachten, tot duidelijk is wie de grootste vervuilers zijn voor de N2000 gebieden. Tot al die industriële bedrijven zonder vergunning qua stikstofproductie in beeld zijn. Tot het Mesdagfonds met z’n cijfers naar buiten komt.  Ondertussen slinkt het landbouwaandeel met betrekking tot de stikstofuitstoot per week:  De excretie van koeien is minder: koeien gaan 10% efficiënter met eiwit om dan gedacht: WINST.  De emissie bij het mest uitrijden blijkt 10% geringer: WINST.  Er zijn veel minder koeien én jongvee als waar de Commissie Remkes van uitging: WINST.'   

19 februari praat de Kamer over mestbeleid

'20 februari komt het Mesdagfonds met de cijfers én praat de Kamer tegelijkertijd over stikstof! Alsof ze het niet wíllen weten…' 

'FDF accepteert niet dat de Kamer op verkeerde en onvolledige gronden wil gaan praten over onze toekomst. Zonder de juiste stand van zaken. Door gemeenschapsgeld te verspillen en de grote NOx vervuilers ongemoeid te laten.'  

FDF gaat actie voeren

'En daarom, Strijders, voeren wij 19 februari actie. Want het kan niet zo zijn dat wij van ons eigen platteland geveegd worden omdat Rutte III achter onze stikstofrechten aan zit en achter ons land. 1 oktober voerden we actie tegen halvering van de veestapel. Schouten zegde daar op het Malieveld toe dat dit niet ging gebeuren! En daar houden we haar aan. Vier maanden later probeert Rutte III alsnog dit plan uit te voeren. Maar afspraak is afspraak. Dus dat gebeurt niet!!!'  

'FDF gaat optoeren. FDF gaat actie voeren. FDF komt naar Den Haag.  Zodat heel Nederland ziet wat ons wordt aangedaan.'  

'Strijders: sluit aan. Actie 19 februari: 100% gegarandeerd. 100% Alle remmen los!  Voor onze toekomst en voor de toekomst van Nederland. Be there!'

Bron: bestuur FDF